Integritetspolicy

Pamirot E-Handel AB organisationsnummer: 559213–7151 är ansvarig för behandling av era personuppgifter. Vi tar ansvar om era personuppgifter och försöker skydda dem på bästa sätt. Vi följer alla gällande regler och lagar för personuppgifter. I den här artikeln förklaras vilken information vi samlar in och varför, samt hur vi kommer att behandla kundernas personuppgifter. Här står det hur vi samlar in, bearbetar, lagrar, delar ut eller skyddar personuppgifter och vilka rättigheter en kund har angående sina personuppgifter.

När en person beställer en produkt/tjänst på vår hemsida, behöver vi dennes personuppgifter för att kunna hantera och leverera produkt/tjänsten. Därför rekommenderar vi att alla som använder vår hemsida läser vår integritetspolicy och tar del av innehållet. Om hur vi använder Cookies, kan ni ta del av här.

Vilka personuppgifter vi använder och hur vi samlar in dem

Vid användning av vår hemsida samlar vi in personuppgifter. Vilken typ av personuppgifter det rör sig om är beroende av vilken produkt/tjänst som vi erbjuder dig. I allmänhet omfattas det av:

  • Namn
  • Adress
  • Kontaktuppgifter, bland annat mobilnummer och e-postadress
  • Användarnamn och lösenord på tjänsten Mitt konto
  • All information som är kopplad till våra annonser och erbjudanden
  • IP-adress

Insamlingen sker när kunden köper något hos oss och/eller vill kontakta oss via kundservice (mejl, telefon) eller via Cookies.

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi behöver personuppgifter för att kunna komplettera ett köpeavtal, för att kunna utföra vissa tjänster som erbjuds, för att kunna följa lagar om t.ex. returer och reklamation eller om en kund gör en intresseanmälan för att hålla sig uppdaterad med våra nya varor eller vill bevaka en produkt. Med insamling av en viss information kan vi analysera våra kunders intresse och smak för att kunna förbättra utbudet t.ex. orderhistorik, ålder, med mera.

Hur vi lagrar personuppgifterna

Vi gör vårt bästa för att behandla och lagra era personuppgifter. Våra kunders personuppgifter sparas inte längre än två år eller tills vi kan utföra köpeavtalet. Om en kund registrerar sig hos oss för att hålla sig uppdaterad, sparas dennes e-postadress hos oss tills denne avregistrerar sig från tjänsten. Om en kund kontaktar vår kundtjänst, sparar vi dennes relevanta personuppgifter för att kunna följa upp kundens ärende tills ärendet är klart. Vi kan även spara vissa personuppgifter för att verkställa/uppfylla lagens krav. Vi kan även använda kundens kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, för att marknadsföra våra produkter två år efter det att kunden har handlat hos oss med villkor att denne inte avsagt dig.

Om vi inte har en rimlig anledning att behandla en kunds personuppgifter eller om en kund inte vill längre att vi behandlar dennes personuppgifter, kommer vi att ta bort dem.

Överlämning av personuppgifter till andra

Om Pamirot säljes/överlåts till någon annan, kan vi lämna uppgifterna till den nya ägaren. Vi kan även dela ut personuppgifter för att kunna tillämpa lagar eller för att förebygga bedrägerier osv

Vilka rättigheter kunden har

Om kunden vill, kan denne begära information av oss om sina personuppgifter hos oss och detta sker helt kostnadsfritt. Vid kontakt med oss, behöver kunden identifiera sig på grund av att vi vill skydda kundernas personuppgifter. Kunden har även rätt att begära av oss att vi tar bort dennes personuppgifter. Vi tar genast bort personuppgifterna som inte är nödvändiga längre. Kunden kan även begära av oss att begränsa behandlingen av personuppgifter.


Övrigt

  • Vi vill vara säker på att dina personuppgifter behandlas på ett rätt sätt hos oss. Därför vidtar vi åtgärder för att kunna nå detta mål.
  • Mer information om Cookies finns här.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy när som helst. Vi publicerar ändringarna på hemsidan. Vi rekommenderar våra kunder att läsa integritetspolicyn för att ta del av innehållet och eventuella ändringar.
  • För eventuella frågor kring integritetspolicyn, kan kunderna kontakta kundtjänsten. Kontaktuppgifter finns här.
SCROLL UP