Köp & leveransvillkor

Allmänna villkor

Hemsidan PAMIROT.COM drivs av Pamirot E-Handel AB, organisationsnummer 559213–7151. Företagets kontaktuppgifter och övrig information finns på hemsidan.  På hemsidan kan ni handla varor och tjänster av oss. Betalning sker via betalningsmetoder som erbjuds på hemsidan.

 1. Våra rättigheter

Dessa villkor gäller dig som kund har beställt en vara via hemsidan. Det betyder att ett avtal sluts mellan dig och Pamirot E-Handel AB. Vid varje inköp godkänner du våra allmänna villkor och integritetspolicy. För att kunna göra en beställning på hemsidan, måste kunden ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i vissa enstaka fall ändra/neka en beställning. T.ex. om det framgår att kunden har angett felaktiga personuppgifter.

Om det står något felaktigt på hemsidan, till exempel fel pris på eller beskrivning av en vara, förbehåller vi oss rätten att korrigera felet. Om en kund redan har beställt den varan, informerar vi kunden om korrigeringen.

Allt innehåll på hemsidan ägs av Pamirot och är skyddade enligt upphovsrättslag, immaterialrättslagar och marknadsrättslagar. Det gäller såväl varumärket Pamirot som bilder och annat innehåll som finns på hemsidan.

 • Era personuppgifter

För att kunna handla hos oss, rekommenderar vi våra kunder att skapa ett konto. Vi behöver vissa personuppgifter för att kunna ta emot beställningar och utföra leveranser. Vi hanterar personuppgifterna enligt GDPR. Mer information om detta finns här.

 Alla kunder är ansvariga för att skydda sina inloggningsuppgifter så att ingen annan förutom kunden kan använda dem. Kunden får inte dela inloggningsuppgifterna med andra och måste säkerställa sig om att ingen utomstående får tag på dem. Om kunden misstänker att någon annan har tillgång till inloggningsuppgifterna, måste han eller hon omedelbart meddela oss. Kunden är alltid ansvarig för alla inköp som utförs med hans eller hennes inloggningsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att stänga av ett konto, om vi misstänker att någon kund utnyttjar sitt konto på ett sätt som bryter mot våra villkor eller vår policy.

 • Beställning och avtal

 Vid varje köp måste kunden läsa och godkänna våra allmänna villkor och vår integritetspolicy. Vid varje beställning sluts ett avtal om köpet mellan kunden och Pamirot E-Handel AB. När vi bekräftar beställningen, skickar vi en orderbekräftelse via mail till kunden. Kunden sparar den för att vid behov kunna kontakta oss. Det går att återkalla en beställning innan den bekräftats. Efter bekräftelsen måste kunden göra en retur. Mer information om detta finns här.

 • Pris, frakt, betalning och eventuella avgifter

För alla beställningar gäller det pris som angetts på hemsidan. Angivna priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar lagstadgad moms.

Avgifter för frakt, och andra eventuella avgifter som kan tillkomma, anges av Pamirot vid beställningen. Vissa vara, eller köp över ett visst belopp, levereras fraktfritt. Även hur det förhåller sig med detta kommer att framgå vid beställningen. 

 • Leverans och transport.

Beräknad leveranstid kommer att anges vid beställningen på hemsidan. I normala fall tar det några arbetsdagar, men kan komma att variera beroende på till var i Sverige varorna skickas. Om det inte uppstår problem med leveransen sker den mellan 2–3 dagar och högst 30 dagar efter orderbekräftelsen.

Beräknad leveranstid anges på orderbekräftelsen och/eller i kassan och/eller på den sida varan presenteras. Beräknad leveranstid räknas från den tidpunkt kunden får orderbekräftelsen.

Försändelsen distribueras till ett postombud eller annat aktuellt leveransombud där kunden bor. Kunden måste själv lösa ut försändelsen hos det aktuella ombudet inom den tid som står på aviseringen. Aviseringen sker via sms, e-post, vanlig post eller telefonsamtal.

Mer information om leverans hos Pamirot kan du hitta här.

 • Ångerrätt

För alla köp av varor på vår hemsida gäller enligt lag 14 dagars ångerrätt. Det innebär att kunden har rätt att ångra köpet under 14 dagar från och med den dag som kunden/ombudet tagit emot varan.

 • Ångerrätt för speciell vara

Vissa varor/kläder är undantagna från ångerrätten, t ex speciellt plagg som kund med hjälp av oss låtit sy upp, eller av oss erbjudet befintligt plagg som kund begärt någon ändring av vad gäller storlek eller annat.

När kunden i kassan godkänt köp och våra leveransvillkor för den speciella varan, godkänner denne samtidigt att den lagstadgade ångerrätten inte gäller för den varan. Tillsammans med den speciella varan får kunden också tydlig information om vad som gäller för den varan vad gäller ångerrätten.

Vid retur betalar kunden hela returfrakten för den speciella varan. När kunden tar emot varan, är denne ansvarig för varans skick och att varan vid retur återsänds i ursprungligt skick. När vi fått den speciella varan i retur och konstaterat att den fortfarande är i ursprungligt skick, upphör kundens ansvar. Kunden måste skicka den speciella varan i retur inom 14 dagar från den dag som meddelats oss att han eller hon inte är nöjd med den. Vid retur av köp måste den speciella varan vara oanvänd, i gott skick och sin förpackning.

Vid retur av speciell vara måste kunden med hjälp av kvitto kunna redovisa kostnaden för returfrakten av varan. När vi mottagit returen, får kunden tillbaka hela ursprungsbeloppet inklusive fraktkostnaden. Om kunden bara returnerar del av speciell vara, betalas fraktkostnaden inte tillbaka. Vi förbehåller oss då rätten att dra av en summa för den del av den speciella varan som returnerats, motsvarande den värdeminskning som uppstått för den delen av varan i jämförelse med hela den ursprungliga varans värde.

Vi betalar tillbaka beloppet för returen av den speciella varan, eller aktuell del av den, så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att vi erhållit varan i retur. Återbetalningen sker via det betalningssätt som kunden valde vid beställning, om det inte finns något hinder för att så kan ske.

 • Garanti/reklamation

Kunden har rätt att reklamera en defekt produkt inom 3 månader från köptillfället, under förutsättning att kunden meddelat oss om defekten i samband med att den upptäckts. Reklamationer ska göras senast 2 veckor efter det att felet upptäckts. Efter reklamationen och när varan återsänts till oss betalar vi tillbaka hela ursprungsbeloppet samt fraktkostnaden. Vi anser en produkt som defekt om felet uppstått före varans försäljning. Vi godkänner alla reklamationer inom 3 månader efter försäljningen om vi inte kan bevisa att defekten uppstått efter det att varan levererats till kunden. Om reklamation sker 3 månader efter försäljning, behöver kunden bevisa att defekten uppstått före försäljningen.

 • Övrigt
 • Våra villkor gäller bara för PAMIROT.COM:s hemsida. För länkar kopplade till andra hemsidor gäller dessa sidors villkor.
 • Vi förbehåller oss rätten att när om helst göra ändringar i våra köp & leveransvillkor. Vi publicerar ändringarna på hemsidan. Eventuella ändringar kommer att gälla när kunderna accepterar villkoren vid ett nytt inköp eller 30 dagar efter att vi meddelat kunden om ändringarna. Vi rekommenderar våra kunder att via vår hemsida hålla sig uppdaterad om våra villkor.
 • Om villkoren enligt lag eller enligt domstolsbeslut anses ogiltiga, kommer vi att ersätta de aktuella villkoren med nya och relevanta villkor.
 • Vid problem med reklamation eller annat kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få ärendet prövat. Mer info finns på WWW.ARN.SE.
SCROLL UP